? Kwa mujibu wa kifungu namba cha sheria ya ndoa, mahakama itazingatia vigezo vifuatavyo katika kutoa amri ya matunzo kwa mwanamke,
• Mila na desturi za jamii husika
• Kiwango cha majukumu amabayo mahakama imeweka kwa kila upande